לווי אישי להשקעת נדל"ן בספרד

השקעת נדל"ן בספרד מאפשרת כיום רווחיות גבוהה הרבה יותר מאשר השקעה בשוק הנדל"ן בישראל. לאחר משבר הנדל"ן, שפקד את ספרד ב – 2008 והביא לירידת מחירים דרמטית בשיעור של כ – 45%, החלה התאוששות בשנת 2015 ומאז המחירים נמצאים במגמת עלייה. ניתן כיום לרכוש בערים מרכזיות בספרד נכסים במיקומים מצוינים במחירים אטרקטיביים ביותר. זאת בשילוב עם השגת מימון לרכישת הנכסים גם לתושבים זרים, בתנאים טובים הרבה יותר ביחס לתנאי המשכנתאות בישראל והשכרת הנכסים לתקופות קצרות, מייצר הזדמנות נדל"נית בתשואה עודפת, שהנה בסדרי גודל גבוהה יותר ממה שהמשקיע הישראלי יכול לצפות מהשקעתו בשוק המקומי כאן בישראל.

יחד עם זאת, עבורנו, כמשקיעים ישראליים, ההשקעה בחו"ל כרוכה מטבעה באי וודאות גבוהה יותר, בשל חוסר היכרות עם השוק הספרדי והצורך להסתמך על בעלי מקצוע מקומיים.

איך ניתן לצמצם את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחו"ל, בכדי לנצל את ההזדמנות שמציע כעת שוק הנדל"ן הספרדי? מניסיוני כמשקיע פרטי וכמי שמלווה משקיעים בארץ ובחו"ל ב – 10 השנים האחרונות, אני יודע שהמפתח להצלחה בהשקעת נדל"ן בחו"ל, הוא לווי מקצועי, אמין ואחראי, אשר מצד אחד מעניק לכם את הביטחון לצאת לדרך ולפעול,
ומצד שני מגדיל את פוטנציאל הרווח שתפיקו מהעסקה.

לצורך כך יצרנו תהליך מלא ומקיף שבו אנו מלווים אתכם, באופן צמוד לכל אורך הדרך, החל מייעוץ אישי בשלבים המוקדמים, דרך ניהול ופיקוח צמוד והדוק אחר בעלי המקצוע המקומיים שבחרנו לעבוד איתם בשלבי רכישת הנכס, השגת המימון לעסקה ושדרוג הנכס ועד למסירת הנכס לידיכם וההתקשרות עם חברת הניהול, שתנהל עבורכם את הנכס לאורך שנים עד למכירתו.

תהליך הליווי שלנו כולל 6 שלבים:

הכנת תכנית
עסקית להשקעה

היערכות
לרכישה

רכישת הנכס
המתאים

קבלת
משכנתא

שדרוג הנכס
והתאמתו להשכרה

הכנת הנכס להשכרה וניהולו השוטף

כמה אתם יכולים להשקיע? וכמה אתם מצפים להרוויח?
תכנון מוקדם של ההשקעה הוא שלב הכרחי כדי לתאם ציפיות ולוודא שתשיגו את התוצאות שאתם רוצים.

התכנון כולל:

 • הערכת יכולות ההשקעה במונחי ההון העצמי והמינוף הדרוש
 • הבנת הצרכים והגדרת מטרות ההשקעה
 • הצגת חלופות להשקעה והשלכותיהן, החלטה על אזור ההשקעה המועדף ואפיון הנכס שיירכש במונחי השטח, מס' החדרים, קומה וכיו"ב
 • הערכת כל העלויות הצפויות בעסקה לרבות מחיר הרכישה וההוצאות הנוספות
 • הגדרת אופן מימון העסקה וגובה המשכנתא
 • הערכת התשואה, הרווחיות והתזרים החודשי הצפוי בעסקה
 • סיכום תכנית העבודה ולוח הזמנים למימוש המעשי

בכדי לאפשר לכם לרכוש נכס, שירשם על שמכם בטאבו הספרדי נדאג לכם כשלב מקדים לרכישה:

 • למספר תושב זר (NIE)
 • לייפוי כוח נוטריוני, שיאפשר לעו"ד הספרדי מטעמנו לפעול בשמכם בעוד אתם נמצאים בישראל.
 • לחשבון בנק בספרד, שבאמצעותו תנהלו את התשלומים לעסקה ואליו יועברו בהמשך כספי ההכנסות משכירות ובו גם תנוהל המשכנתא שלכם.

בחירת הנכס הנכון להשקעה מתבססת על היכרות עם איזור ההשקעה,
ביצוע בדיקות מקדימות להגדלת הוודאות והביטחון בעסקה וקבלת החלטה על סמך הכדאיות הפיננסית של העסקה.

לצורך בחירת הנכס ורכישתו ניסע אתכם לביקור משותף באזור ההשקעה שבו:

 • נסייר ונכיר את אזורי ההשקעה הרלוונטיים
 • ניפגש עם גורמי המקצוע שילוו אותנו בעסקה (מתאם הנכסים, האדריכל, חברת הניהול וכיו"ב)
 • נבקר ונבחן את הנכסים הרלוונטיים להשקעה, שעבורם נבצע ניתוח פיננסי השוואתי
 • נגבש החלטה על הנכס המועדף ונציע מחיר לרכישתו
 • נבצע בדיקות נאותות לנכס: בדיקה אדריכלית-קונסטרוקטיבית, הערכת עלויות השדרוג ובדיקות משפטיות
 • ננהל משא ומתן מסחרי לרכישת הנכס לצורך שיפור תנאי העסקה
 • נלווה אתכם בחתימת הסכם רכישה מקדים (ARRAS)

נדאג לכם לקבלת משכנתא מבנק מקומי ולצורר כך:

 • נסייע לכם באיסוף כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לקבלת משכנתא מהבנק
 • נתרגם את המסמכים הרלוונטיים ונגיש אותם לבנק יחד עם טופסי בקשת המשכנתא
 • נבצע מעקב צמוד מול הבנק עד לקבלת אישור המשכנתא
 • נחתום בשמכם על הסכם הרכישה הסופי מול המוכרים ועל הסכם המשכנתא מול הבנק

בנכס המיועד להשכרה קצרת טווח חשוב מאוד לדאוג לחלוקה פנימית נכונה שלו, בהתאם לצרכים ולתקנות הרלוונטיות להשכרה קצרת טווח ובאופן שהנראות שלו תהיה ברמה של – "wow".

תכנון נכון וחכם של שדרוג הנכס יגדיל באופן משמעותי את רווחיות ההשקעה, הן בהיבט של העלאת דמי השכירות והן בהעלאת ערך הנכס לכשנרצה למכור אותו.
מעבר לכך, השיפוץ יצמצם את עלויות האחזקה השוטפת של הנכס וייצר עבורכם שקט בטווח הארוך.
הלווי שלנו בשלב זה מתחיל בתכנון האדריכלי, ומסתיים בהשלמת השיפוץ ובמסירת הנכס לידי חברת הניהול לצורך השכרתו השוטפת. 

התכנון האדריכלי

במסגרת זו נגדיר לאדריכל את מטרת השדרוג והתאמת הנכס, כבסיס לתכנון האדריכלי שיכלול 3 שלבים:

 • תכנון ראשוני: מדידת הנכס, הכנת תכנית מצב קיים, הכנת סקיצות עבור חלופות רלוונטיות, דיון, המלצה ובחירת החלופה המיטבית, הכנת תכנית העמדת ריהוט ואישורה לצורך הכנת תכניות ביצוע.
 • תכניות ביצוע – הכנת סט התכניות הנדרשות לביצוע עבודות השיפוץ ובכלל זה: תכנית הריסה ובניה, תכנית אינסטלציה, תכנית חשמל ותאורה, תכנית פריסת ריצוף וכו'.
 • הגדרת תכולת העבודות לביצוע במסגרת הפרויקט (כתב כמויות) והערכת תקציב הפרויקט.
 • אישור התוכניות והתקציב יאפשר לנו, עם קבלת החזקה על הנכס להתחיל בשלב הביצוע

ביצוע הפרויקט בקרה וניהול שלו

לאורך כל שלב הביצוע, המנוהל והמפוקח ע"י אדריכל ומהנדס הפרויקט, אנו עוקבים, מבקרים ומדווחים לכם על כל שינוי והתקדמות בשטח.

הלווי כולל:

 • חתימה על הסכם לביצוע העבודה עם הקבלן המבצע 
 • בחירת החומרים לפרויקט לצורך ביצוע ההזמנות הנדרשות 
 • ניהול ופיקוח אחר התקדמות הפרויקט ועמידתו בתכניות הביצוע – תאום בין בעלי המקצוע, ניהול ובקרת תקציב הפרויקט, אישור תשלומים לספקים
 • מסירת הפרויקט – בדיקת העמידה בתכניות הביצוע ובתכולת הפרויקט, ווידוא הטיפול בפערים

בכדי למקסם את ההכנסות משכר הדירה, נדאג לרהט ולאבזר לכם את הנכס, לצורך הפיכתו לסופר אטרקטיבי להשכרה קצרת טווח. במסגרת זו יתבצעו הפעילויות הבאות:

 • נבנה ונציג לכם את הקונספט העיצובי ונגדיר את מסגרת התקציב לצורך אישורכם 
 • נכין טבלה מפורטת של כל הפריטים שיש לרכוש ובכלל זה: ריהוט, מכשירי חשמל, גופי תאורה, וילונות, תמונות, מראות, אקססוריז, כלי מטבח ועוד. 
 • נבצע את הרכישה של כל הפריטים, נדאג לאספקתם ולהתקנתם בדירה להשגת נראות מיטבית.  
 • נצלם את הנכס ויחד עם הפרופיל שנגדיר עבורכם, נפרסם את הנכס להשכרה בכל הפלטפורמות הרלוונטיות (Airbnb ,Booking וכו') 
 • נדאג לקבל את אישור הרשויות להשכרה לטווח קצר 
 • נחתום על הסכם לניהול שוטף של הנכס וננחה אתכם לממשק עבודה מיטבי מול חברת הניהול, שתנהל עבורכם את הנכס  ובכלל זה: פרסום ושיווק, תמחור הנכס,  Check in פיזי, ניקיון, תחזוקה ודיווח שוטף על ההכנסות וההוצאות של הנכס.

פרוייקטים

מדריר, ספרד פרויקט MSA
סביליה, ספרד פרויקט Socorro
מדריר, ספרד פרויקט Libreros
מדריר, ספרד פרויקט Borrego

מבולבלים ומתלבטים לגבי השקעה בנדל"ן? בארץ? בעולם?
מתכוונים לבצע רכישת נדל"ן להשקעה בפעם הראשונה?
מחפשים גורם מקצועי ואמין, שיוביל אתכם להשקעת נדל"ן בטוחה ורווחית בראש שקט?

אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר כדי שאמקד אתכם בתוכנית השקעה אפקטיבית, המותאמת לצרכים ולמטרות שלכם.

לפרטים נוספים ולתאום פגישת ייעוץ
התקשרו אלינו עכשיו לטלפון 054-7625675