שגיא

אין ספק שהצלחתם לשנות את כללי המשחק מנקודת מבטו של הלקוח בכל הנוגע להשקעה בנדל"ן, להנגיש ולהקליל את התהליך באופן שרק מעורר תיאבון לעוד מזה. אני ממליץ ומפנה את חברי ועמיתי ללכת בדרך זו ויפה שעה אחת קודם.