עירית וצפריר

לאור ההצלחה בפעם הראשונה ומכיוון ששנינו עסוקים מאוד בעבודה ובגידול הילדים – רצינו שילווה אותנו משהו מקצועי, אמין, שנוכל לסמוך עליו ונוכל במקביל להמשיך בשגרת חיינו. הבחירה בנדב היתה פשוטה.